درباره ما:

ما در شرکت تامین نیروی انسانی خطوط کشتیرانی کیش در زمینه تأمین نیروی دریایی مورد نیاز صنعت دریانوردی فعالیت می‌نماییم و می‌کوشیم رضایت کلیه ذینفعان را فراهم آوریم.

 

تاریخچه:

شرکت افق هزاره نو کیش (سهامی خاص) در تاریخ 1387/11/16 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ثبت 7587 مورخ 1387/11/16 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسید.

سپس نام شرکت در سال 1388 به شرکت "تامین نیروی انسانی خطوط کشتیرانی کیش"( KSLM-CO)  تغییر یافت.